Song Ngư trong chuyện tình cảm tỏ ra là người khá chủ động, nỗ luôn cố gắng làm mọi thứ để nửa kia của...
Xem chi tiết