Ma Kết tự nhủ bản thân phải làm việc chỉ hơn, dù có những lúc mệt mỏi chán nản, muốn bỏ cuộc nhưng chỉ...
Xem chi tiết