Mỗi năm, vào ngày 23 tháng Chạp là ngày làm cơm tiễn ông Công ông Táo về trời, ngoài những lễ vật, mâm cỗ...
Xem chi tiết