Mỗi năm, vào ngày 23 tháng Chạp là ngày làm cơm tiễn ông Công ông Táo về trời, ngoài những lễ vật, mâm cỗ và vàng mã chuẩn bị...
Xem chi tiết