Người Việt Nam hay bị say xe nhiều. Cái này về lâu dài ảnh hưởng đến công danh, sự nghiệp, các mối quan hệ…. Xem một số cách chữa...
Xem chi tiết