Khi móng chân mọc dài, sâu đâm vào trong thịt sẽ thường gây ra viêm, mủ, đau nhức… Điều này khiến cho bạn rất khó chịu.
Xem chi tiết